ULTRA SW - Ultra Samwon Rainwear

  • HOME
  • LOGIN
  • SITEMAP
  • admin

체스트 장화

OX 체스트
모델명 : SW 520    품명 : 옥스포드체스트
재질 : 옥스포드210 데니아     용도 : 해상/갯벌 해루질용
규격 : 여 230~260mm / 남 250~280, 290, 300mm(5mm단위)
PVC체스트
모델명 : SW 530    품명 : PVC체스트
재질 : PVC양면코팅    용도 : 염산작업용
규격 : 여 230~260mm / 남 250~280, 290, 300mm(5mm단위)